Conferències culturals impartides pels perfils més influents de la comunitat LGBTQ+.

Cultura

DAMIÁN
LÓPEZ

MIGUEL
GARZÓN

JAVIER GIL
QUINTANA

DANIELA
REQUENA

CH3LO
 

ANGÉLICA
SANZ